Náš tím

Mgr. Denisa Owen

Certifikovaná inštruktorka BASI, Fyzioterapeutka, Majiteľka štúdia

Moja cesta pilatesom, po ktorej kráčam, ma neskutočne baví a napĺňa. Otvára mi nekonečné obzory a možnosti nepretržitého vzdelávania. Neustále nasávam nové informácie, posúvam si hranice rozvoja a rastu a prijímam inšpirácie z veľkej pilatesovskej komunity.

Absolvovanie dvoch medzinárodných pilates škôl Balanced Body v Prahe a Body Arts and Sciences International® (BASI®) vo Viedni bol len začiatok tejto cesty. Doplnila som si vzdelanie o ďalšie kurzy ako Pilates for Pregnancy and beyond, Pilates for Injuries and Patologies, Pilates for Mature Clients.

V októbri 2018 absolvujem kurz lektorky Face Yogy, vďaka čomu sa budete môcť v štúdiu naučiť ako si precvičovať aj svaly tváre.

V roku 2019 sa stanem diplomovaným fyzioterapeutom a v škole BASI sa zúčastním programu Mentor Program s mojou najväčšou inšpiráciou zo sveta pilatesu – Raelom Isacowtizom – zakladateľom a riaditeľom spoločnosti BASI Pilates, svetovým a vysoko uznávaným pilates učiteľom a inovátorom.

Všetky tieto nadobudnuté znalosti a skúsenosti sú aplikované do každej hodiny, ktorú odučím. Teším sa z vašich úspechov, nadšenia a húževnatosti na sebe pracovať. Mojou najväčšou odmenou je vaša spokojnosť a úsmev na tvári po našich hodinách, kde vládne úžasná atmosféra.

Laura Katarína Bánovská

Fyzioterapeutka (študent)

Som študentkou posledného ročníka odboru Diplomovaný Fyzioterapeut. Vo fyzioterapii som sa našla a stala sa mojou vášňou. Neustále sa snažím nadobúdať nové poznatky a aplikovať ich do vlastnej praxe (rehabilitačné, masážne i mobilizačné techniky). Po dokončení štúdia si plánujem urobiť medzinárodnú školu pilatesu - BASI a tiež absolvovať kurz DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia). Svoje vzdelanie som si rozšírila aj o metódu kineziotapingu.

Pri mojej práci sústreďujem svoju pozornosť hlavne spevneniu hlbokého stabilizačného systému a posilneniu oslabených a vytiahnutiu skrátených svalových štruktúr.

Mojou ďalšou vášňou je tanec. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venujem spoločenskému tancu na reprezentatívnej úrovni a nedávno som objavila aj krásy swingu.

V štúdiu DO Pilates vediem hodiny Pilates Fyzio, Pilates Barre a Black Roll strečing.

Teším sa na všetkých, ktorí nestíhajú štúdio navštevovať cez týždeň.

Katka Töröková

Certifikovaná inštruktorka PortDeBras

Milujem hudbu a tanec. Od detstva som tancovala rôzne žánre, najskôr folklór, ktorý ma sprevádzal až na vysokú školu a neskôr sa pridali rôzne formy dynamických tanečných cvičení (dance aerobick, step dance, zumba), ktorým som sa venovala aj počas materskej dovolenky. Popri troch deťoch som však objavila práve PortDeBras®️ - nový druh pohybu spájajúci ladný tanec, posilňovanie a relaxáciu.

Tento koncept ma naozaj chytil za srdce, keďže som v ňom našla spojenie tanca, tréningu a krásnej hudby a navyše som pri každom cvičení uvoľnila aj svoju myseľ. Začala som sa tomu intenzívnejšie venovať, absolvovala som workshop PortDeBras®️ Introduction a kurzy PortDeBras®️ Basic a Intermediate.

Aktuálne precvičujem PortDeBras®️ v okrese Pezinok a teším sa na spoluprácu s DO Pilates, keďže práve pilates je jedným zo základných východísk PortDeBras®️. A tu vidím ideálne prepojenie a vzájomnú synergiu pre všetkých klientov, ktorí sa chcú naďalej v pohybe rozvíjať.

Teším sa na našu hodinu 😉

Vierka Šujanová

Certifikovaná pilates inštruktorka Balance Body

Pohybu sa venujem celý život. Šport a pohyb ma naplňuje už od detských čias. Venovala som sa mu prostredníctvom rôznych športov a prirodzenou voľbou bol aj môj výber školy FTVŠ v Bratislave, kde som vyštudovala odbor šport a zdravie. Počas štúdia som využila príležitosti trénovania detí v športových kluboch (plávanie, basketbal, všeobecná športová príprava alebo gymnastika) a tým som si rozvíjala schopnosti budúceho inštruktora. Metóda Pilates ma oslovila už počas školy, avšak jej intenzívnemu štúdiu som sa začala venovať len nedávno.

Cvičením tejto metódy doma ale aj v profesionálnom pilates štúdiu som objavila v sebe nadšenie a ambíciu stať sa profesionálnou pilates učiteľkou.
Vybrala som si jednu z najlepších pilates škôl na svete Balance Body a v septembri 2019 som sa stala ich certifikovanou inštruktorkou.

Teším sa, že mám možnosť v profesionálnom štúdiu DO Pilates odovzdať moje znalosti a skúsenosti s touto metódou, ktorá ponúka obrovskú škálu variácií a modifikácii pre široké spektrum ľudí. Hlavným cieľom je ukázať klientom DO Pilates štúdia krásy tohto cvičenia a posunúť ich ďalej vo svojom napredovaní a taktiež dosiahnuť, aby si klienti princípy tejto metódy premietli aj do ich každodenného života.

V DO Pilates štúdiu budem viesť hodiny na podložke, pre začiatočníkov aj pokročilých, pre seniorov aj juniorov a mojim projektom bude aj priniesť pilates do verejnej komunity, takže sa so mnou stretnete aj na pilates hodinách v Zámockom Parku.

Tatiana Lörinczová

Certifikovaná pilates inštruktorka BASI

Som lekárka, certifikovaná trénerka BASI Pilatesu a nutričná poradkyňa.

Pilates je pre mňa šport, z ktorého som nadšená a ktorému sa húževnato venujem. Keďže som žila posledné štyri roky v zahraničí, nebol pre mňa iba mojim koníčkom, ale aj prostriedkom k spoznaniu nových ľudí a vytvoreniu komunity, ktorá okolo mňa a Pilatesu vznikla. Rada s Pilatesom experimentujem a okrem klasických hodín v štúdiu som viedla aj hodiny Fun Pilatesu pre deti, kombinovala som Pilates v stoji s behom, robila som osobnú trénerku a taktiež v Pilatese okrem práce s vlastným telom rada používam rôzne pilates pomôcky.

Svojimi hodinami sa snažím pomôcť ľuďom sa cítiť zdravšími, silnejšími, flexibilnejšími, dobre ovládajúcimi svoj pohyb a v neposlednom rade aj šťastnejšími. Počas tréningu si svojich klientov diagnostikujem, vysvetlím im fyziologický základ každého cvičenia - „medicínsky dôvod a jeho odkiaľ a kam“. Cvičenia sú potom vykonávané fyziologicky správne so zachovaním všetkých zásad Pilatesu s možnosťou ich „napasovať“ tak, aby vyhovovali klientovým schopnostiam a potenciálnym fyzickým obmedzeniam.

V štúdiu DO Pilates vám prinesiem hodiny na podložke pre začiatočníkov aj pokročilých vo večerných hodinách.
Veľmi sa teším na naše hodiny.