Skip to main content

Náš tím

Mgr. Denisa Owen

Certifikovaná inštruktorka BASI, Fyzioterapeutka, Majiteľka štúdia

Moja cesta pilatesom, po ktorej kráčam, ma neskutočne baví a napĺňa. Otvára mi nekonečné obzory a možnosti nepretržitého vzdelávania. Neustále nasávam nové informácie, posúvam si hranice rozvoja a rastu a prijímam inšpirácie z veľkej pilatesovskej komunity.

Absolvovanie dvoch medzinárodných pilates škôl Balanced Body v Prahe a Body Arts and Sciences International® (BASI®) vo Viedni bol len začiatok tejto cesty. Doplnila som si vzdelanie o ďalšie kurzy ako Pilates for Pregnancy and beyond, Pilates for Injuries and Patologies, Pilates for Mature Clients.

V októbri 2018 absolvujem kurz lektorky Face Yogy, vďaka čomu sa budete môcť v štúdiu naučiť ako si precvičovať aj svaly tváre.

V roku 2019 sa stanem diplomovaným fyzioterapeutom a v škole BASI sa zúčastním programu Mentor Program s mojou najväčšou inšpiráciou zo sveta pilatesu – Raelom Isacowtizom – zakladateľom a riaditeľom spoločnosti BASI Pilates, svetovým a vysoko uznávaným pilates učiteľom a inovátorom.

Všetky tieto nadobudnuté znalosti a skúsenosti sú aplikované do každej hodiny, ktorú odučím. Teším sa z vašich úspechov, nadšenia a húževnatosti na sebe pracovať. Mojou najväčšou odmenou je vaša spokojnosť a úsmev na tvári po našich hodinách, kde vládne úžasná atmosféra.

Laura Kazíková

Fyzioterapeutka

Som študentkou Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave, kde pokračujem v štúdiu fyzioterapie. Zároveň pracujem ako fyzioterapeut v súkromnom zdravotníckom zariadení. Vo fyzioterapii som sa našla a stala sa mojou vášňou. Neustále sa snažím nadobúdať nové poznatky a aplikovať ich do vlastnej praxe (rehabilitačné, masážne i mobilizačné techniky). Po dokončení štúdia si plánujem urobiť medzinárodnú školu pilatesu - BASI a tiež absolvovať kurz DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia). Svoje vzdelanie som si rozšírila aj o metódu kineziotapingu.

Pri mojej práci sústreďujem svoju pozornosť hlavne spevneniu hlbokého stabilizačného systému a posilneniu oslabených a vytiahnutiu skrátených svalových štruktúr.

Mojou ďalšou vášňou je tanec. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venujem spoločenskému tancu na reprezentatívnej úrovni a nedávno som objavila aj krásy swingu.

V štúdiu DO Pilates vediem hodiny Pilates Fyzio, Pilates Barre a Black Roll strečing.

Teším sa na všetkých, ktorí nestíhajú štúdio navštevovať cez týždeň.

Katka Töröková

Certifikovaná inštruktorka PortDeBras

Milujem hudbu a tanec. Od detstva som tancovala rôzne žánre, najskôr folklór, ktorý ma sprevádzal až na vysokú školu a neskôr sa pridali rôzne formy dynamických tanečných cvičení (dance aerobick, step dance, zumba), ktorým som sa venovala aj počas materskej dovolenky. Popri troch deťoch som však objavila práve PortDeBras®️ - nový druh pohybu spájajúci ladný tanec, posilňovanie a relaxáciu.

Tento koncept ma naozaj chytil za srdce, keďže som v ňom našla spojenie tanca, tréningu a krásnej hudby a navyše som pri každom cvičení uvoľnila aj svoju myseľ. Začala som sa tomu intenzívnejšie venovať, absolvovala som workshop PortDeBras®️ Introduction a kurzy PortDeBras®️ Basic a Intermediate.

Aktuálne precvičujem PortDeBras®️ v okrese Pezinok a teším sa na spoluprácu s DO Pilates, keďže práve pilates je jedným zo základných východísk PortDeBras®️. A tu vidím ideálne prepojenie a vzájomnú synergiu pre všetkých klientov, ktorí sa chcú naďalej v pohybe rozvíjať.

Teším sa na našu hodinu 😉

Vierka Šujanová

Certifikovaná pilates inštruktorka Balance Body

Pohybu sa venujem celý život. Šport a pohyb ma naplňuje už od detských čias. Venovala som sa mu prostredníctvom rôznych športov a prirodzenou voľbou bol aj môj výber školy FTVŠ v Bratislave, kde som vyštudovala odbor šport a zdravie. Počas štúdia som využila príležitosti trénovania detí v športových kluboch (plávanie, basketbal, všeobecná športová príprava alebo gymnastika) a tým som si rozvíjala schopnosti budúceho inštruktora. Metóda Pilates ma oslovila už počas školy, avšak jej intenzívnemu štúdiu som sa začala venovať len nedávno.

Cvičením tejto metódy doma ale aj v profesionálnom pilates štúdiu som objavila v sebe nadšenie a ambíciu stať sa profesionálnou pilates učiteľkou.
Vybrala som si jednu z najlepších pilates škôl na svete Balance Body a v septembri 2019 som sa stala ich certifikovanou inštruktorkou.

Teším sa, že mám možnosť v profesionálnom štúdiu DO Pilates odovzdať moje znalosti a skúsenosti s touto metódou, ktorá ponúka obrovskú škálu variácií a modifikácii pre široké spektrum ľudí. Hlavným cieľom je ukázať klientom DO Pilates štúdia krásy tohto cvičenia a posunúť ich ďalej vo svojom napredovaní a taktiež dosiahnuť, aby si klienti princípy tejto metódy premietli aj do ich každodenného života.

V DO Pilates štúdiu budem viesť hodiny na podložke, pre začiatočníkov aj pokročilých, pre seniorov aj juniorov a mojim projektom bude aj priniesť pilates do verejnej komunity, takže sa so mnou stretnete aj na pilates hodinách v Zámockom Parku.

Tatiana Lörinczová

Certifikovaná pilates inštruktorka BASI

Som lekárka, certifikovaná trénerka BASI Pilatesu a nutričná poradkyňa.

Pilates je pre mňa šport, z ktorého som nadšená a ktorému sa húževnato venujem. Keďže som žila posledné štyri roky v zahraničí, nebol pre mňa iba mojim koníčkom, ale aj prostriedkom k spoznaniu nových ľudí a vytvoreniu komunity, ktorá okolo mňa a Pilatesu vznikla. Rada s Pilatesom experimentujem a okrem klasických hodín v štúdiu som viedla aj hodiny Fun Pilatesu pre deti, kombinovala som Pilates v stoji s behom, robila som osobnú trénerku a taktiež v Pilatese okrem práce s vlastným telom rada používam rôzne pilates pomôcky.

Svojimi hodinami sa snažím pomôcť ľuďom sa cítiť zdravšími, silnejšími, flexibilnejšími, dobre ovládajúcimi svoj pohyb a v neposlednom rade aj šťastnejšími. Počas tréningu si svojich klientov diagnostikujem, vysvetlím im fyziologický základ každého cvičenia - „medicínsky dôvod a jeho odkiaľ a kam“. Cvičenia sú potom vykonávané fyziologicky správne so zachovaním všetkých zásad Pilatesu s možnosťou ich „napasovať“ tak, aby vyhovovali klientovým schopnostiam a potenciálnym fyzickým obmedzeniam.

V štúdiu DO Pilates vám prinesiem hodiny na podložke pre začiatočníkov aj pokročilých vo večerných hodinách.
Veľmi sa teším na naše hodiny.

maser matus

Matúš Brezovský

Masér

Masážam sa venujem 10 rokov, mám ukončené štúdium v oblasti zdravia a masáží. V DO Pilates sa postarám nielen o klientov, ktorí hľadajú relaxáciu, ale aj o klientov so zdravotnými komplikáciami. Masáže pomáhajú uvoľniť bolesť chronického pôvodu a podporujú liečebný proces pri neurologických, ortopedických, poúrazových, pooperačných stavoch a pri rekonvalescencii.